exit; } ?> Béatification de l'Impératrice Zita - Bevezető

Bevezető

        2004 október 3-án, amikor Isten szolgája, II. János-Pál pápa, I. Károlyt Ausztria császárát avatta boldggà, megemlékezett a szent Zita de Bourbon-Parme hercegnővel való házasságkötésének dátumáról, 1911 október 21-ről.

      Ez nem túl gyakori megemlékezés, hiszen általában az új boldoggá avatott mennybéli születésnapját (dies natalis) ünnepeljük.  Csak néhány kivétel akad, mint az olasz Beltrame-Quattocchi Luigi és Mária házaspár, (akiket szintén egy október 21-én, 2001-ben, avattak boldoggá), Szent Arcú Jézus Gyermeke Szent Teréz szülei és a boldog Martin Louis és Zélie (július 12.). Ezek a kivételek pedig arra bátoritanak, hogy Isten szolgája Zita boldoggá avatásának ügyén dolgozzunk. Annál is inkább, mert esküvőjük alkalmával Károly igy szólt Zitához : « Immár kölcsönösen kell segitenünk egymás mennybe jutását. »

        A családalapitások előmozditása érdekében, az egyház a keresztény házasélethez kiván példaképeket állitani korunk házastársai elé. A keresztény házasságok ügyén túl, a pápa a közjó érdekéhez, nevezetesen politikai téren,  is keres nem hivő buzgólkodókat[1]. Franciaországban, megemlitjük, Isten szolgái, Robert Schuman vagy Edmond Michelet szentté avatási tárgyalásának megkezdését. Belgiumban, várjuk és reméljük Baudouin királyét.

 


[1] lásd a St. Thomas More-ról szóló cikket a note doctrinale sur l'engagement et le comportement des catholiques dans la vie politique 2002 november 24-i 1, számában, az akkori kardinális, Ratzinger tollából. 

| Čeština | Deutsch | English | Español | Français | Hrvatski | Italiano | Magyar | Polski | Português | Slovenčina |