Naslovna stranica

        Dana 3. listopada 2004. godine, kada je sluga Božji Papa Ivan Pavao II. proglasio blaženim cara Karla I. (IV.) Austrijskog, vladara papinih roditelja, zahvaljujući kojemu je nosio i ime Karol (Karlo na poljskom), pojavio je kao datum sjećanja na novog Blaženika dan njegovog vjenčanja s princezom Zitom od Bourbon-Parme, 21. listopada (1911.).

     To nije najuobičajenija praksa, budući da se sjećanje na novog blaženika uglavnom slavi na dan njegovog rođenja na nebu (dies natalis). Samo talijanski supružnici blaženi Luigi i Maria Beltrame-Quattrocchi (25. studenoga, ali upravo proglašeni blaženima 21. listopada, 2001. godine!) kao i roditelji Svete Tereze od Djeteta Isusa i Božjeg lica, blaženi Louis i Zélie Martin (12. srpnja) su u ovom slučaju, što je naravno ohrabrenje za daljnji rad na otvaranju kauze beatifikacije službenice Božje Zite, što više što je na dan svog vjenčanja, Karl Ziti rekao: «Sada, si međusobno moramo pomoći da bismo otišli u nebo».

        U cilju promicanja obitelji Crkvi je neophodno moći pružiti primjere kršćanskog bračnog života supružnicima današnjeg doba. Nadalje, osim poticaja kršćanskim supružnicima, Papa želi potaknuti laike koji su angažirani u potrazi za zajedničko dobro, naročito u politici [1]. U Francuskoj, bilježimo početak procesa beatifikacije sluge Božjega Roberta Schumana ili pak Edmonda Micheleta. Očekujemo i nadamo se takvom istom procesu u Belgiji za Kralja Baldwina.    

 


 

[1] cf. Referenca na svetog Tomasa Morea u broj 1 „Naputka o angažmanu i ponašanju katolika u političkom životu“ od 24. studenoga 2002, potpisanog od tadašnjeg kardinala Ratzingera. 

| Čeština | Deutsch | English | Español | Français | Hrvatski | Italiano | Magyar | Polski | Português | Slovenčina |