exit; } ?> Béatification de l'Impératrice Zita - Životopis

Životopis

        Princezna Zita Bourbon-Parmská se narodila 9. května 1892 poblíž města Lucca v Itálii. 21. října 1911 se provdala za prasynovce císaře Františka Josefa, arcivévodu Karla, který se v roce 1916 stal rakouským císařem Karlem I., maďarským králem Karlem IV. a českým králem Karlem III. 

Zita, císařovna rakouská a královna uherská a česká, pomáhala svému manželovi během dvou let jeho vlády v úsilí o mír a sociální spravedlnost. V manželství, pevně stmeleném lidsky i křesťansky a především opřeném o hlubokou katolickou víru, se narodilo osm dětí.

Na konci 1. světové války odešla císařská rodina do exilu do Švýcarska a byla deportována na portugalský ostrov Madeira, kde Karel 1. dubna 1922 zemřel. Vdova bez ekonomických prostředků se věnovala své rodině a každému bližnímu, i cizímu. Císařovna Zita žila ve Španělsku, Belgii, Quebeku a Spojených státech amerických a po 2. světové válce se vrátila do Evropy.

Svou duši odevzdala Bohu 14. března 1989 a 1. dubna téhož roku byla pohřbena ve Vídni. Karla Rakouského v roce 2004 blahořečil Jan Pavel II. V roce 2008 dala Kongregace pro svatořečení souhlas se zahájením procesu blahořečení Boží služebnice Zity v diecézi Mans (Francie). 

| Čeština | Deutsch | English | Español | Français | Hrvatski | Italiano | Magyar | Polski | Português | Slovenčina |