exit; } ?> Béatification de l'Impératrice Zita - Úvod

Úvod

        3. října 2004, když služebník Boží papež Jan Pavel II. blahořečil císaře Karla I. Rakouského, jehož poddanými byli i papežovi rodiče a díky němuž dostal jméno Karol, určil za den slavení svátku nového blahoslaveného den jeho sňatku s princeznou Zitou de Bourbon-Parma, tj. 21. října (1911).

      Není to úplně běžné, neboť obvykle se památka světců slaví v den jejich narození pro nebe (dies natalis). Pouze italští manželé, blahoslavení Luigi a Maria Beltrame-Quattochiovi (25. listopadu, blahoslaveni ale byli právě 21. října v roce 2001!) a rodiče sv. Terezie od Dítěte Ježíše a svaté Tváře, blahoslavení Luis a Celia Martinovi (12. července) jsou v tomto případě podnětem k tomu, aby byly zahájeny kroky k otevření beatifikačního procesu služebnice Boží Zity, zejména když v době jejich manželství řekl Karel Zitě: „Nyní si musíme vzájemně pomáhat do nebe.

       Církev, která si přeje podporovat rodinu, potřebuje manželům naší doby stavět před oči vzory křesťanského manželského života. Kromě podpory křesťanských manželů se papež snaží i o povzbuzování laiků, kteří se angažují v úsilí o společné dobro, zejména v politice [1]. Ve Francii jsme zaznamenali zahájení beatifikačního procesu služebníků Božích Roberta Schumana či Edmonda Micheleta. Doufáme v blahořečení krále Balduina, které bychom příli Belgii.

 


 

[1] Srv. odkaz na sv. Tomáše Mora v 1. bodě Instrukce k některým otázkám působení a chování katolíků v politickém životě z 24. listopadu 2002, kterou podepsal tehdejší kardinál Ratzinger. 

| Čeština | Deutsch | English | Español | Français | Hrvatski | Italiano | Magyar | Polski | Português | Slovenčina |