Modlitba za beatifikaci služebnice Boží Zity

Bože, náš nebeský Otče, skrze ponížení svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, jsi vykoupil svět. Ten, který byl Králem, se stal služebníkem všech a daroval svůj život jako výkupné za mnohé, a proto jsi ho povýšil.

Prosíme Tě, aby Tvá služebnice Zita, císařovna a královna, byla pozvednuta ke cti oltáře Tvé Církve. V ní jsi nám dal příklad neotřesitelné důvěry ve Tvou Božskou Prozřetelnost a příklad víry a naděje tváří v tvář soužení.

Snažně Tě prosíme, aby se po boku svého manžela, blahoslaveného císaře Karla, stala Zita pro manžele příkladem lásky a věrnosti a pro rodiny průvodkyní po cestách pravé křesťanské výchovy. Ať ta, která za všech okolností otvírala své srdce potřebám druhých, zvláště chudých a potřebných, je pro nás všechny příkladem lásky a služby bližnímu.

PDopřej nám na její přímluvu vyslyšení této naší prosby (zde vyslovte svou prosbu o milosti, které od Boha žádáte).

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

1x Otče náš, 3x Zdrávas, 1x Sláva Otci

 

Imprimatur: 23. prosince 2013, čj. 188/13
† Mons. Jan Graubner
Arcibiskup olomoucký 

| Čeština | Deutsch | English | Español | Français | Hrvatski | Italiano | Magyar | Polski | Português | Slovenčina |