exit; } ?> Béatification de l'Impératrice Zita - Ctnosti

Ctnosti

       V procesu blahořečení se u vyznavače neprokazuje mučednictví, ale hrdinská povaha jeho ctností. Ctnosti jsou stálé vlastnosti duše a celé osobnosti, které člověku pomáhají lépe žít a konat dobro. Bůh nás stvořil dobré a provází nás svou milostí, ale také nechává na nás, jestli s Ním budeme spolupracovat (včetně toho, že se při vědomí své svobodné vůle můžeme zachovat zle). Máme-li jednat ve shodě se svou nejhlubší přirozeností, která je dobrá, ale zároveň i narušená prvotním hříchem, musíme pěstovat ctnosti. Některé z nich je možno si osvojit lidským úsilím (kardinální ctnosti), jiné jsou nám dány jako Boží dar (teologické ctnosti). Každý dobrý křesťan musí být ctnostný, ale světec praktikuje ctnosti na vyšší úrovni než průměrný křesťan. Cenným zdrojem prokazujícím tyto ctnosti jsou ústní svědectví a dopisy. Shromažďovat tyto důkazy je úkolem diecézního zkoumání.

  

| Čeština | Deutsch | English | Español | Français | Hrvatski | Italiano | Magyar | Polski | Português | Slovenčina |